Sempervivum heuffelii

Clumping Rosettes, Great Year-round Color, Full to Part Sun

 • Sempervivum heuffelii 'Sundancer'

  Sempervivum heuffelii 'Sundancer'

  $4.79
 • Sempervivum heuffelii 'Henri Correvon' (Outdoors) - November

  Sempervivum heuffelii 'Henri Correvon'

  $4.79
 • Sempervivum heuffelii 'Water Lily' (Young)

  Sempervivum heuffelii 'Water Lily'

  $4.79
 • Sempervivum heuffelii 'Chocoleto'

  Sempervivum heuffelii 'Chocoleto' [exclusive]

  $5.29
 • Sempervivum heuffelii 'Hot Lips' - April

  Sempervivum heuffelii 'Hot Lips'

  $4.79
 • Sempervivum heuffelii 'Fandango' (Clump)

  Sempervivum heuffelii 'Fandango'

  $4.79
 • Sempervivum heuffelii 'Jakupica' - March

  Sempervivum heuffelii 'Jakupica'

  $4.79
 • Sempervivum heuffelii 'Pallasii' - Spring

  Sempervivum heuffelii 'Pallasii' [exclusive]

  $4.79
 • Sempervivum heuffelii 'Beatrice' - Spring

  Sempervivum heuffelii 'Beatrice' [exclusive]

  $4.79
 • Sempervivum heuffelii 'Perfection' - February

  Sempervivum heuffelii 'Perfection' [exclusive]

  $4.79
 • Sempervivum heuffelii 'Randolph' - February

  Sempervivum heuffelii 'Randolph' [exclusive]

  $5.29
 • Sempervivum heuffelii 'Gommerina' (outdoors) - August

  Sempervivum heuffelii 'Gommerina' [exclusive]

  $4.79
 • Sempervivum heuffelii 'Iole' - February

  Sempervivum heuffelii 'Iole'

  $4.79
 • Sempervivum heuffelii 'Kapo'

  Sempervivum heuffelii 'Kapo' [limited]

  $5.29
 • Sempervivum heuffelii 'Saffarina' (Young) - March

  Sempervivum heuffelii 'Saffarina' [exclusive]

  $5.29
 • Sempervivum heuffelii 'Mary Ann'

  Sempervivum heuffelii 'Mary Ann' [exclusive]

  $4.79
 • Sempervivum heuffelii 'Douce'

  Sempervivum heuffelii 'Douce' [exclusive]

  $4.79
 • Sempervivum heuffelii Set of 4

  Sempervivum heuffelii Set of 4

  $13.99

Customer
Photos