Sempervivum heuffelii

Clumping Rosettes, Great Year-round Color, Full to Part Sun

 • Sempervivum heuffelii 'Jowan' - February

  Sempervivum heuffelii 'Jowan' [exclusive]

  $5.29
 • Sempervivum heuffelii 'Bermuda' (Outdoors) - August

  Sempervivum heuffelii 'Bermuda'

  $4.79
 • Sempervivum heuffelii 'Geronimo' (Outdoors) - August

  Sempervivum heuffelii 'Geronimo' [limited]

  $5.29
 • Sempervivum heuffelii 'Paragon'

  Sempervivum heuffelii 'Paragon' [limited]

  $5.29
 • Sempervivum heuffelii 'Chinook' (Outdoors) - August

  Sempervivum heuffelii 'Chinook' [limited]

  $5.29
 • Sempervivum heuffelii 'Saffarina' (Young) - March

  Sempervivum heuffelii 'Saffarina' [exclusive]

  $5.29
 • Sempervivum heuffelii 'Douce'

  Sempervivum heuffelii 'Douce' [exclusive]

  $4.79

Customer
Photos